Maki mixte
13,00

 • 3pcs. Maki Saumon
 • 3pcs. Maki Thon
 • 3pcs. Spring Saumon

Sashimi mixte
22,00

 • 3pcs. saumon
 • 3pcs. thon
 • 3pcs. daurade
 • 3pcs. poisson beurre
 • 3pcs. maquereau

Sashimi saumon
17,00

 • 10pcs. saumon

Sashimi saumon et thon
18,00

 • 5pcs. saumon
 • 5pcs. thon

Sashimi St-Jacques
18,00

 • Coquille St-Jacques à la sauce youzi-wasabi

Sashimi sushi et maki mixte
24,00

 • 3pcs. saumon
 • 3pcs. thon
 • 3pcs. daurade
 • 3pcs. poisson beurre
 • 2pcs. sushi
 • 2pcs. maki

Sushi flambé mix
16,00

 • 3pcs. sushi saumon flambé
 • 3pcs. sushi saumon et fromage piquant flambé

Sushi mixte
17,00

 • 2pcs. sushi saumon
 • 1pcs. sushi maquereau
 • 1pcs. sushi scampi
 • 1pcs. sushi thon
 • 1pcs. sushi daurade

Sushi saumon
15,00

 • 6pcs. sushi saumon

Sushi saumon et thon
16,00

 • 3pcs. sushi thon
 • 3pcs. sushi saumon